Ukáž že vieš obchodovať…

Chcem kapitál

  • Home
  • Chcem kapitál

PRVÉ KOLO:

Trvanie prvého kola je jeden mesiac.

Po splnení podmienok prvého kola sa kvalifikujete do druhého kola.

Prvé kolo:

Obtiažnosť: Beginner Normal Professional
Počiatočný kapitál: 3000 Eur 5000Eur 10 000 Eur
V ROZMEDZÍ 10 DNÍ:
Počet ziskových obchodov: 50% 50% 50%
Zisk: 150 Eur 250 Eur 500 Eur
Maximálna denná strata: 80 Eur 150 Eur 300 Eur
Maximálna celková strata: 300 Eur 500 Eur 1000 Eur
Cena súťaže: 60 Eur 100 Eur 180 Eur
Zisk: 75% obchodník - 25% firma
Zisk za použitia signálov: 65% obchodník - 35% firma

DRUHÉ KOLO:

Trvanie druhého kola sú 2 mesiace.

Po splnení všetkých podmienok je úspešný uchádzač prizvaný k dohode ktorú keď podpíše budú mu poskytnuté prostriedky.

Druhé kolo:

Obtiažnosť: Beginner Normal Professional
Počiatočný kapitál: 3000 Eur 5000Eur 10 000 Eur
Minimálny počet obchodov: 10 10 10
V ROZMEDZÍ 10 DNÍ:
Počet ziskových obchodov: 50% 50% 50%
Zisk: 300 Eur 500 Eur 1000 Eur
Maximálna denná strata: 80 Eur 150 Eur 300 Eur
Maximálna celková strata: 300 Eur 500 Eur 1000 Eur
Cena súťaže: 60 Eur 100 Eur 180 Eur
Zisk: 75% obchodník - 25% firma
Zisk za použitia signálov: 65% obchodník - 35% firma

Cieľ: Získanie kapitálu

Obtiažnosť: Beginner Normal Professional
Počiatočný kapitál: 3000 Eur 5000Eur 10 000 Eur
Očakávaný zisk: nevyžadujeme nevyžadujeme nevyžadujeme
Maximálna denná strata: 80 Eur 150 Eur 300 Eur
Maximálna celková strata: 300 Eur 500 Eur 1000 Eur
Rozdelenie zisku: 75% obchodník - 25% firma
Zisk za použitia signálov: 65% obchodník - 35% firma