Ukáž že vieš obchodovať…

FAQ

Čo by ťa mohlo zaujímať?:

Nie, peniaze na účte sú určené výhradne na obchodovanie

Kapitál spravujete cez demo účet, ktorý je napojený na náš reálny účet

Môžete použiť akýkoľvek AOS

Áno, zo súťaže môžete kedykoľvek odstúpiť v zmysle obchodných podmienok

Áno, od zmluvy je možné odstúpiť v zmysle obchodných podmienok

Nie, signály je možné využiť len pri správe kapitálu

Áno, pokiaľ splníte podmienky za kratšiu dobu, automaticky postupujete ďalej